Nereus Analytics AS

Det er vi som lager NeruScope!

Nereus Analytics er et teknologiselskap på vestlandet og ble startet i 2023. Vi jobber for at fremtidens fiskeri skal bli enda mer bærekraftig og lønnsomt. Vi utvikler NeruScope som skal hjelpe skippere å øke presisjonen i fisket. Ved å analysere fangster og se hvordan de påvirkes av faktorer som temperatur, strøm, vær klimaendringer og andre aktører i havet, skal fiskeren kunne gå mer målrettet mot de fangstene som gir best pris og minst uønsket bifangst.

Vi samler innn data om temperaturer, saltinnhold, klorofyll, oksygen, ph og setter det sammen med fangstdata slik at du se sannenhengen mellom , og er der den er. så du vet hvor du går for å få akurat den fisken du er ute etter.

Teamet

Teamet består av Bjørn Thorlacius. Det er han som lager selve portalen, og som sørger for at gigabyte på gigabyte med data får plass på skjermen og kan filtreres på tid, dybde, art redskap og i alle retninger. Håkon Vatne er daglig leder og står for drift og lager pipelines for data. Vi har også med oss Vegard Kvalsvik, han er skipper på snurrevadbåten Kvalnes. Han bruker NeruScope på aktivt feltet og kommer med tilbakemeldinger på hva som bør inn, ut eller hva som bør endres.