Det er vi som lager NeruScope!

Om oss

I Havbyen Bergen finner du oppstartsbedriften Nereus Analytics AS. Vi er et teknologiselskap som jobber for at fremtidens fiskeri skal bli enda mer lønnsomt og enda mer bærekraftig.

Vi lager NeruScope, verktøyet som gir fiskerinæringens egne data tilbake til deg som fisker, sammen med mye annen data. Ved å studere fiskeriaktivitet i sammenheng med klimaet i sjøen, været og andre faktorer, kan du som fisker få større forståelse for hva som gjør at fisken er der den er. Med prognoser for de nermeste dagene frem i tid, får du tid til å komme dit fisken er når den er der.

5 fartøy som fisker nå.
Fartøy Fisker etter
LORAN Sei
FYRHOLM Torsk
POLAR PIONEER Snøkrabbe
SLAATTERØY Kolmule
OLAGUTT Lodde
Det er ca 165 fartøy ute og fisker nå.